18 Haziran 2011 Cumartesi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547
sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen
veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)
Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan
yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan
KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lisans mezunu olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

c) ALES’den en az 80 puan almış olmak.

MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği
tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör.,Okutman,Arş.Gör.
unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından
ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim
kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav,

2- Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. www.personel.gazi.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Diplomanın aslı veya noter
onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6.Transkrip Belgesi.

7. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

8. ALES Belgesi.

9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

12. Alanlarında tecrübe belgesi.

BAŞVURU YERİ:
Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul
Müdürlüklerine şahsen ve posta yoluyla(not:posta gecikmelerinde
kurumumuz sorumlu değildir.) yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Belgesi eksik olan adayların
müracaatları kabul edilmeyecektir.)

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 30.05.2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.06.2011

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :15.06.2011 (Öndeğerlendirme Sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)

GİRİŞ
SINAVI TARİHİ :17.06.2011 (Öndeğerlendirme sonuçlarına
göre Üniversitemiz Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu’nda saat: 10:00’da
giriş sınavı yapılacaktır.)

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :23.06.2011 (Sonuçlar Üniversitemiz web sayfasında (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)

İşletme bölümünden mezun olmak ve alanında en az beş yıl deneyimli olmak.

Uzman

1
devamını oku...