22 Haziran 2011 Çarşamba

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
06 Mayıs 2011
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz
2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte 19.09.2009
tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına
dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
Öğretim Elemanları alınacaktır.
(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.)
BAŞVURULAR
Başvurular ilgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen
veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılacak
başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar İlgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı,
Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.)
açıkça belirtilecektir.)
1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
Yabancı Dil Belgesi
ALES Belgesi
Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan hizmet belgesi) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
2547-50/D MADDESİ UYARINCA FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ PROGRAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMIŞ VEYA HALEN YAPIYOR OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
2547-33/A MADDESİ UYARINCA ORTODONTİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
2547-50/D MADDESİ UYARINCA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
OLMAK VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
2547-50/D MADDESİ UYARINCA MÜZECİLİK, MÜZE YÖNETİMİ BİLİM DALI
VEYA TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM ANABİLİM DALINDA
YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
devamını oku...