17 Temmuz 2011 Pazar

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - Muğla Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı
Kanun’un ilgili hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.
BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

kpss 

kpss 2012

2012 kpss


-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi hariç diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir. Alan türü değişen programlardan
mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında
lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70
puan almaları gerekmektedir.)
-En az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olması gerekmektedir. (Yüksek lisans mezunu olanlardan tecrübe şartı aranmayacaktır.)
MUAFİYETLER
1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı
kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.
3) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,
- Özgeçmiş,
- 2 (iki) adet fotoğraf,
-ALES belgesi,
-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.) ,
-Lisans transkripti,
-Nüfus cüzdanı örneği,
-Askerlik durumlarını gösterir belge,
-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.
BAŞVURU ŞEKLİ
1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.
4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.
5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak, biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,alanında en az 6 yıl deneyimli olmak.
Öğretim Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı
Kanun’un ilgili hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.
BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi başvurularında atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir.Alan türü değişen programlardan
mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında
lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70
puan almaları gerekmektedir.)
-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS)
veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
-Enstitü kadrolarına atanacak araştırma
görevlileri 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca, Fakültelere
atanacaklar ise anılan kanunun 33.maddesi uyarınca istihdam
edileceklerdir.
MUAFİYETLER
1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı
kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,
- Özgeçmiş,
- 2 (iki) adet fotoğraf,
-ALES belgesi,
-Yabancı dil sonuç belgesi,
-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.) ,
-Lisans transkripti,
-Enstitü Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat edecek adaylar için lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi,
-Nüfus cüzdanı örneği,
-Askerlik durumlarını gösterir belge,
-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.
BAŞVURU ŞEKLİ
1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.
4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.
5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Resim İş Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Yüksek lisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Seramik anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Beden Eğitimi ve Spor bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Felsefe bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
İktisat bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu lisans mezunu olmak ve alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Fakültelerin Biyoloji bölümü mezunu ve biyoloji anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
2
20 Mayıs 2011
Fakültelerin Fizik lisans mezunu veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Fizik anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu ve İstatistik anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Fakültelerin Kimya bölümü mezunu ve kimya anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Fakültelerin Matematik bölümü mezunu ve Matematik anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği veya Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun ve/veya Jeoloji Mühendisliği anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak ve ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil sınavlarında en az 80 puanı sağlıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak ve Eğitim Yönetimi Tef.Plan.ve Ekonomisi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Türkçe Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı
Kanun’un ilgili hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.
BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi hariç diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir. Alan türü değişen programlardan
mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında
lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70
puan almaları gerekmektedir.)
-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS)
veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
-Yabancı dil okutmanı başvuruları hariç lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvurularda (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) en az yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir.
MUAFİYETLER
1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı
kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,
- Özgeçmiş,
- 2 (iki) adet fotoğraf,
-ALES belgesi,
-Yabancı dil sonuç belgesi,
-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.) ,
-Lisans transkripti,
-Nüfus cüzdanı örneği,
-Askerlik durumlarını gösterir belge,
-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.
BAŞVURU ŞEKLİ
1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.
4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.
5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor (BES) alanında yüksek lisans mezunu olmak. Alanında en az 7 yıl deneyimli olmak.
Okutman
1
20 Mayıs 2011
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı
Kanun’un ilgili hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.
BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi hariç diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir. Alan türü değişen programlardan
mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında
lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70
puan almaları gerekmektedir.)
-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS)
veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
-En az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olması gerekmektedir. (Yüksek lisans mezunu olanlardan tecrübe şartı aranmayacaktır.)
-Varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurmaları gerekmektedir.
MUAFİYETLER
1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı
kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,
- Özgeçmiş,
- 2 (iki) adet fotoğraf,
-ALES belgesi,
-Yabancı dil sonuç belgesi,
-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.) ,
-Lisans transkripti,
-Nüfus cüzdanı örneği,
-Askerlik durumlarını gösterir belge,
-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.
BAŞVURU ŞEKLİ
1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.
4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.
5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
Kimya bölümü mezunu olmak. GC/MS-MS cihaz kullanım teknikleri ve ISO / IEC 17025 İç denetçi ve Dokümantasyon Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
Uzman
1
20 Mayıs 2011
Uluslararası İlişkiler veya İngiliz Dili Edebiyatı mezunu olmak,AB turizm ve kalkınma alanlarında proje yazma eğitimi sahibi olmak ve proje teklifi hazırlama konularında en az 2 yıl deneyimli olmak
Uzman
1
devamını oku...