24 Haziran 2011 Cuma

632 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTEN KADROLU ÖĞRETMENLİĞE GEÇMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN/YAPMAYAN ÖĞRETMENLERİMİZE DUYURU

632 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTEN KADROLU ÖĞRETMENLİĞE GEÇMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN/YAPMAYAN ÖĞRETMENLERİMİZE DUYURU
MEB’in bu Duyurusunun son kısmında, KPSS sonucuna göre kadroya atanmayı hakeden 4/B sözleşmeli Öğretmenlerle ilişkili olarak;; “01/06/2011 tarihinde sözleşmeli öğretmen pozisyonundan KPSS puan 
üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe atananlardan 01/09/2011 tarihinde
göreve başlayacak öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında başvurmaması hâlinde;
a) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanmayacaklar,
b)
01/06/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak atandığı eğitim kurumunda
01/09/2011 tarihinden itibaren aday öğretmen olarak göreve
başlayacaklar,
c) Göreve başlama tarihine kadar sözleşmeleri
devam edecek olup fesih işlemleri, görevden ayrıldıkları tarihte
gerçekleştirilecek,
ç) Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen
süreler, emeklilik ve hizmet puanının hesabında sayılacaktır. Sözleşmeli
öğretmenlerimizin Bakanlığımızın internet
sayfalarındaki açıklamalar ile il millî eğitim müdürlüklerinden
alabilecekleri bilgiler çerçevesinde hareket etmeleri, resmî olmayan
haberlere itibar etmemeleri hususunda bilgi edinilmesini önemle rica
ederiz.” denilmektedir.
Bu Duyuruya istinaden şimdi memuruz.biz sitesi olarak MEB yetkililerine soruyoruz. Bu Duyuruda yer alan;
“a) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanmayacaklar,” ifadesinden kasdedilen nedir? 632 sayılı KHK ile kadroya geçme hakkı verilen sözleşmeli öğretmenlere verilen ve bu duyurunuzda yer almayan hangi haklar bulunmaktadır? Örneğin, geçmiş mali hakları mı korunacaktır? Yoksa gelir vergisi matrahları mı sıfırlanacaktır?
“b) 01/06/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak atandığı eğitim
kurumunda 01/09/2011 tarihinden itibaren aday öğretmen olarak göreve
başlayacaklar,” ifadesine yer verilmişitr. Bu ifadeden de 632 sayılı KHK ye göre kadroya geçeceklerin aday öğretmen sayılmayacakları anlaşılmaktadır. MEB bunu nerden bilmektedir? 632 sayılı KHK de bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani 632 sayılı KHK de, sözleşmeli çalışanların kadroya aday ya da asil memur olarak geçeceklerine ilişkin bir hüküm yoktur.
“c) Göreve başlama tarihine kadar sözleşmeleri
devam edecek olup fesih işlemleri, görevden ayrıldıkları tarihte
gerçekleştirilecek,” denmektedir. Bu ifadedeki atanma tarihlerinden kasıt resmen memurluğa atanma ise ki öyle anlaşılmalıdır, bu durumda nasıl oluyor da resmen kadrolu memurluğa atanmış bulunan öğretmenlerin sözleşmeleri göreve başlayacakları tarihe kadar devam ediyor? Bu uygulamanın yasal dayanağı ver mıdır?
“632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe
geçişleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamedeki esaslar dâhilinde
yapılacaktır. 14/06/2011 tarihinde ataması yapılacak öğretmenlerimizin
aynı gün kararnameleri de düzenlenecek ve elektronik ortamda il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
Öğretmenlerimiz, 14/06/2011 tarihinden itibaren kadrolu öğretmenlik
görevine başlayabileceklerdir.” denmektedir. Burdan da anlaşılmaktadır ki; 632 sayılı KHK ye göre kadroya atanacak olan Öğretmenler 14/6/ 2011 tarihinde göreve başlayacaklardır. Oysa KPSS ye göre atanan Öğretmenler ise göre 1/9/2011 tarihinde başlayacaklardır. Madem Öğretmenleri 14 Haziranda göreve başlatma olanağı vardı o halde KPSS ye göre atanacak öğretmenler niçin 1 Eylülü beklemek zorunda bırakılmışlardır?
Sözleşmelilerle, kadrolular arasındaki adaletsizliği gidermek için bir uygulama yapılırken başka haksızlıklara sebep olunması oldukça düşündürücüdür.
Kaş yaparken, göz çıkarmaya ne zaman son verilecektir?
Hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi temel insani kavramlar kamu yönetimimizde ne zaman hayat bulacaktır?
devamını oku...