23 Haziran 2011 Perşembe

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - öğretim elemanı alınacaktır.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır.
Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
MUAFİYET
MADDE 14 – (1) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. Ayrıca ilgili yönetmelik uyarınca iki yıl tecrübe aranan kadrolarda yapılacak atamalarda, yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe (YÖK’ün 08.01.2009 tarih ve 127-721 sayılı yazısı.)şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
- Başvuru Dilekçesi , (Başvurulan birim, bölüm, anabilim dalı ve başvurulan kadro unvanı ile kadro derecesi açıkça belirtilecektir.)
- Özgeçmiş,
- Nufus Cüzdan fotokopisi,
- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
- Fotoğraf ( 1 Adet),
- Mezuniyet Belgesi
- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge.
- Lisans Transkript Belgesi,
- ALES Belgesi,
- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora öğrencilik belgesi örneği,
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
- Belgelerin asılları adayların kazanmaları halinde istenecektir.
BAŞVURU YERİ BAŞVURU YERİ: Rektörlük Okutman ve Uzman başvurusu , Silvan Meslek Yüksekokulu ile Ergani Meslek Yüksekokulu başvuruları Rektörlük evrak kayıt birimine;diğer Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)
Adaylarının ön değerlendirme ile sonrasında yapılacak olan sınav sonuçları üniversitemiz www.dicle.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Öğretim Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri veya Eğitim Programları Öğretimi veya Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olup,ilgili alanda en az 10 yıl tecrübeli olmak.
Öğretim Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fars Dili ve Edebiyatı mezunu olup, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
2
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Eonomisi Anabiim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi mezunu olup,İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitim mezunu olup,aynı alanda yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi mezun olup,Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Mühendislik- Mimarlık veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olup, Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler mezunu olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak ÜDS veya
KPDS den en az 90 almış olmak ve alanında en az 5 yıl deneyim sahibi
olmak.
Okutman
1
20 Mayıs 2011
Uluslararası ilişkiler veya AB ilişkileri bölümü mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.
Uzman
1
devamını oku...