19 Haziran 2011 Pazar

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlerde
istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve
31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca
araştırma görevlisi alınacaktır.
Genel Şartlar:
—657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
—Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Muafiyet:
1)Doktorasını tamamlamış olanlar,
2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3)Yükseköğretim kurumlarından
ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim
kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarına başvuruda bulunanlar,
—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.
Müracaatta İstenen Belgeler:
—Başvurdukları bölüm/anabilim
dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma
adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
—Özgeçmiş
—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
—Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri- Bknz. http://www.pdb.metu.edu.tr/engpro_TR.php ) belgesi fotokopisi
—Onaylı diploma fotokopisi
—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
—Nüfus cüzdanı fotokopisi
—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
—Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
—Portfolyo
—Doktora programına kayıtlı olanlar için Yüksek Lisans Tezi
Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler
orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, http://www.pdb.metu.edu.tr
adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne
yapıştırılmalı ve ilgili Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’ne şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan
başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış
olması gerekmektedir.)
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
lisans mezunu olmak, aynı alanda veya ilgili bölümün ortak alanlarında
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. ALES:70 KPDS:75
Araştırma Görevlisi
1
devamını oku...