30 Eylül 2011 Cuma

Kpss 2012 konu dağılımları lisans


KPSS MUHASEBE SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi
Dağılım Yüzdesi
Genel Muhasebe
% 70
Ticari Aritmetik
% 10
Mali Tablolar Analizi
% 15
İhtisas Muhasebesi
% 5
KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi
Dağılım Yüzdesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
% 45
Çalışma Ekonomisi
% 45
İş Hukuku
% 20
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
% 5
Sosyal Güvenlik Hukuku
% 25
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
% 5
KPSS EKONOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi
Dağılım Yüzdesi
Ekonomik Tahmin ve Tahmin Ediciler
% 15
İçsel Bağıntı Sorunu
% 15
Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri
% 15
Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları
% 10
Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü
% 15
Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler
% 10
Eşanlı Denklem Sistemleri
% 15
Zaman Serisi Modellemesi
% 10
KPSS İSTATİSTİK SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi
Dağılım Yüzdesi
Olasılık – Matematiksel İstatistik
% 15
Deney Tasarımı
% 5
Yöneylem Araştırması, Karar ve Oyunlar Kuramı
% 10
Örnekleme, Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme
% 10
Çok Değişkenli Analizler
% 10
Sayısal Çözümleme
% 5
Parametrik Olmayan Testler
% 5
Doğrusal Cebir
% 10
Uygulamalı İstatistik
% 15
Regresyon Analizi
% 10
Zaman Serileri
% 5
KPSS KAMU YÖNETİMİ SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi
Dağılım Yüzdesi
Siyaset Bilimi
% 15
Kentleşme ve Çevre Sorunları
% 15
Anayasa
% 15
Sosyoloji
% 5
Hukuk
% 10
Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı’dan Günümüze Siyasal Olaylar
% 10
Yönetim Bilimleri
% 15
Yönetim Hukuku
% 15
KPSS ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi
Dağılım Yüzdesi
Uluslararası İlişkiler Teorisi
% 35
Siyasi Tarih
% 30
Uluslararası Hukuk
% 35
devamını oku...